Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
[Miscelaneu religios]
Ms. rom. 5485
373332

Titluri alternative

Codicele Marțian, sec. XVII (început)
The Martian Codex, 17 C. (beginning)

Date de publicare

[Transilvania], [Secolul XVII (început)]

Limba

română
limbi slave (alte)

Subiecte

Învățături creștine
Christian teachings
Morală creștină
Moral theology
Cărți populare
Folk books
Literatură creștină apocrifă
Apocryphal christian literature
Cărți liturgice
Liturgical books
Cântări religioase
Religious hymns
Catavasier
Katabasia

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră, scriere semiuncială; unele titluri și inițiale cu roșu.
Text acefal și fără sfârșit (mutilat).
Numai două caiete numerotate, legate la interiorul volumului, în poziția caietului 4 (ultima filă a caietului numerotată 1) și în poziția caietului 6 (prima filă a caietului numerotată cu 2).
Incipit: "că e zisa ..." (f. 1); excipit: " ... piile se voru scula" (f. 148v).
Apocalipsul Maicii Domnului, ff. 1 - 24.
Apocalipsul Apostolului Pavel, ff. 24 - 46v.
Învățătură de [soborul] svinților îngeri a lui Arhanghel Mihail și a lui Gavriil și a tuturor îngerilor, ff. 47 - 55, 61 - 68v.
Învățăturile lui Efrem Sirul, ff. 55v - 60v, 69 - 77v.
Catavasier, ff. 78 - 139.
Pseudoapocalipsul Sfântului Ioan, ff. 139v - 148v.

Descriere fizică (a originalului)

149 f.; 168 x 103 mm; 12 - 17 R (115 x 75 mm)

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Marțian, Iuliu

Note

Legătură nouă, cuvertura din piele lipită la interior.
Hârtie cu mai multe tipuri de filigran: scut heraldic cu turnuri (ff. 11, 12, 17, 20, 22, 33, 46), nedefinibil (ff. 48, 49, 52, 56, 59, 61, 64, 65, 68), acvilă 1(ff. 74, 81, 84, 87, 95, 98, 99, 100), nedefinibil/acvilă 2? (110, 111, 118, 119, 121, 122, 128, 131, 139, 140, 145, 146).
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R. vol. IV, 1992, p. 318.
Drăganu, Nicolae, Două manuscripte vechi: Codicele Todorescu și Codicele Marțian, București, 1914.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro