Colecția de manuscrise
s5 logo
logo right
Viața și traiul sfinției sale părintelui nostru Nifon, Patriarhul Țarigradului, care au strălucit între multe patemi și ispite în Țarigrad și în Țara Muntenească / scrisă de chir Gavriil protul, adecă mai marele Sfetagorei
Ms. rom. 464
404829

Titluri alternative

Viața Sf. Nifon, Patriarhul Țarigradului, 1682

Autor(i)

Gavriil Protul, protos al Muntelui Athos

Contributori

Ioan, ieromonah al măn. Bistrița, egumen al Schitului Trivale [copist]

Datare

1682

Date de publicare

Schitul Trivale, 1682
România, Țara Românească:, Schitul Trivale

Limba

română

Subiecte

Nifon, sfânt, Patriarh al Constantinopolului (1434/1440 - 1508)
Vieți de sfinți
Hagiografie

Tip

manuscris

Descriere

Text cu cerneală neagră, titlul, notațiile marginale și inițiale cu roșu; frontispiciu în peniță (f. 2).
Scriere semiuncială; caractere de mai multe mărimi.
Numerotare veche cu slovocifre (ff. 1 - 52); textul manuscrisului începe la f. 2 în numerotarea mecanică.
7 caiete quaternion, numerotate; incomplete: caietul 1 (5 file), caietul 7 (7 file).
Incipit: "Blagoslovit Dumnezeu carele au dat noao a înțeleage ..." (f. 2r); excipit (Viața sf. Nifon): "... carele va lua avuție striină să o ascunză în mănăstire acela să fie proclet și anathema. Amin. Amin. Amin." (f. 43); excipit (al manuscrisului): "... și nu lepăda învățăturile maicii tale." (f. 53v)
Viața Sf. Nifon ..., ff. 1 - 39v.
Pisaniia Mănăstirii Argeșului, ff. 39 - 43r.
Cuvânt de învățătură al bunului creștin Domn Neagoe Voivod, domnul Ungrovlahi[i]i, cătră două slugi credincioase ale sale și dragi, carele să lepădară de lume și să deaderă vieții călugărești, ff. 43r - 51r.

Descriere fizică (a originalului)

53 f. ; 203 x 143 mm

Deținător (al originalului)

Biblioteca Academiei Române

Deținători anteriori (ai originalului)

Naniescu, Iosif, Mitropolitul Moldovei și Sucevei
Ilarion, monah, Episcop al Râmnicului
Măn. Bistrița

Note

Legătură nouă în piele cu ornamente aurite și supralibrosul lui Iosif Naniescu pe coperta posterioară (1888).
Însemnare a copistului, referitoare la locul și data copierii manuscrisului (f. 51r): "Să să știe că această carte m-am ostenit eu, mult păcătosul robul lui Domnului Dumnezeului nostru lui Iisus Hristos, Ioan ermonah ot Bistriț, de o am scris, cându am fost egumen la schitul părintelui Varlaam mitropolitul, care schit să chiamă Trivale, de lângă Pitești, domnind preabunul și preacreștinul domn a toată Țara Rumânească Io Șerban Voevod i mitropolit chir Theodosie. Noemvrie 4 dni, vŭ tečenie lĕta 7191 (1682). Și o am dat sfintei mănăstiri Bistriței".
Hârtie cu filigran semicerc cu motive vegetale și stea (ff. 18, 19, 24, 26, 27, 32, 34, 35, 37, 39, 42, 43) și (contramarcă?) literele "P A" dispuse simetric față de o linie terminată cu treflă (ff. 21, 22, 23, 33, 38).
Pecetea în fum a lui Ilarion ieromonah și însemnarea "A Mănăstirii Bistriții" (f. 3).
Ștrempel, Gabriel, Catalogul manuscriselor românești din B. A. R. vol. 1, 1978, p. 117.
Ștrempel, Gabriel, Copiști de manuscrise românești până la 1800, vol. I, 1959, p. 117.

Manuscrise

0066a tifetz

logo eea grants
logo program patrimoniu ro
logo mc
UMP ro